Начало | За нас | Конкурси и награди | Конкурс Архидея 2007 ...

За нас

Конкурси и награди

Конкурс Архидея 2007

След завършване на националния конкурс "ARCHIDEA 2007" ,STUDIO BAUHAUS бе отличено с ТРЕТА НАГРАДА на журито в категория "Еднофамилни къщи" за обекта си: "Еднофамилна къща TRUE LINES" с Възложител фирма , "Топ строй 2003" ЕООД , намираща се в село Кладница,м. "Делта хил", общ. Перник. Конкур сът “Архитектурна идея” се провежда за четвърти път и се радва на интерес от проектантите архитекти. Той е новаторски и уникален, защото предлага на българския архитект възможност да представи в интернет пространството своите идеи и виждания за изграждане на съвременния облик на обитаваната среда. Всяка година нови архитекти оценяват ползата да покажат творчество в 9 категории на проектирането. Право на участие има всеки архитект или студент по архитектура, създал идеен проект след 1 януари 2001 г. Кандидатите за Голямата награда за архитектурна идея, според вътрешните си потребности, критерии за архитектура и стремеж към публична изява, сами зареждат проектите си на специално създадения сайт www.archidea.bg по собствен подбор. Тяхно право е да определят броя на конкурсните си участия.
В тазгодишното издание 280 проекта в 9 категории бяха оценявани от професионално жури в състав: председател арх. Георги Стоилов, зам.- председател арх. Атанас Тосев, арх. Яна Сачкова, арх. Лидия Станкова, арх. Борислав Владимиров, арх. Здравец Хайтов, проф. д-р арх. Атанас Ковачев и проф. д-р арх. Михаил Рилски.